Privacy Policy

Evam me sutam. Paribbajakakatha. Iti evarupa sannidhikaraparibhoga pativirato samano gotamo'ti. Hoti kho so, bhikkhave, samayo, yam kadaci karahaci dighassa addhuno accayena ayam loko samvattati. Yepi te samanabrahmana evamahamsu. Tatra, bhikkhave, yo so satto.

Te ca bhonto samanabrahmana kimagamma kimarabbha uddhamaghatanika sannivada uddhamaghatanam sannim attanam pannapenti solasahi vatthuhi? Tatra, bhikkhave, ye te samanabrahmana amaravikkhepika tattha tattha panham puttha samana vacavikkhepam apajjanti amaravikkhepam.

Ahanhi atappamanvaya padhanamanvaya anuyogamanvaya appamadamanvaya sammamanasikaramanvaya tatharupam cetosamadhim phusami. Mulabhesajjanam anuppadanam osadhinam patimokkho iti va iti evarupaya tiracchanavijjaya micchajiva pativiratosamanogotamo'ti.

Acchariyam, bhante, abbhutam, bhante, ko namo ayam, bhante, dhammapariyayoti? Iti va hi, bhikkhavepe. Tattha tattha panham puttho samano vacavikkhepam apajjati amaravikkhepam. Evameva kho, bhikkhave, ye hi keci samana va brahmana va pubbantakappika va aparantakappika.

Yam mamassa musa, so mamassa vighato. Candimasuriyanam pathagamanam bhavissati, candimasuriyanam uppathagamanam bhavissati. Evameva kho, bhikkhave, ucchinnabhavanettiko tathagatassa kayo titthati, yavassa kayo thassati, tava nam dakkhanti devamanussa.